• Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. Vizyonpark D Blok-B3 No: 9/1/105
  • Hızlı Teklif Al: 0212 401 81 66

Mobil Robotlarla Daha Verimli Tesisler

Esnek üretim konseptini gerçek hayata taşıyan Norveç’teki bir “Akıllı Fabrika’da”, Omron sistem entegratörü Intek Engineering tarafından geliştirilen ve uygulanan çok çeşitli robotlar kullanılıyor. Her biri kendi iş istasyonlarına veya hücrelerine sahip bir düzine Endüstriyel robot, üretim sürecinin farklı adımlarında faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte, modern akıllı fabrikanın yüksek verimlilik, emniyet ve rahatlık seviyesine ulaşabilmesi için Omron’un sistem entegratörü Intek Engineering’in hücrelerin birbiriyle akıllı şekilde iletişim kurmasını sağlaması gerekiyordu. Intek Engineering, bunu başarmak için Omron’un LD Mobil Robotlarını ve Enterprise Management yazılımını kullandı. Omron ürünlerini ve çözümlerini uzun yıllardır kullanan Intek, şimdi AIV kullanımını bir üst seviyeye taşıyor.

Intek Engineering CSO’su Sølvar Flatmo konuyla ilgili şunları söylüyor: “Üretici, çok yüksek verimlilik ve düşük değişim sürelerine sahip esnek bir üretim çözümü istiyordu. Esnek üretim ekipmanları hakkındaki deneyimimizi Omron LD Mobil Robot gibi bir teknolojiyle bir arada kullanmak, üretimi durdurmadan yapılandırılabilen hatta değiştirilebilen esnek ve özelleştirilebilen üretim hatlarının oluşturulmasında ezber bozan bir yaklaşımdı. Yüksek verimli üretim için robotları sürekli çalışır durumda tutmak bir gerekliliktir ve bunun için hızlı hat değiştirme ve azaltılmış duruş süresi çok önemlidir”

Yüksek hızda hassasiyet

Omron LD mobil robotları 1,8 m/sn’ye kadar etkileyici hızlarla hareket eder. Bunun yanı sıra robotlar 85 cm genişliğindeki gövdelerini 95 cm genişliğe sahip robot hücrelerinde sorunsuz şekilde içe ve dışa doğru hareket ettirebilir. Zemindeki özel manyetik bantları kullanmaları için yönlendiren ikili sensörleri sayesinde robotlar, kendilerini milimetrik hassasiyet ile hizalayabilir. Bu hassasiyet üretim süreçlerinin hızlanmasına katkıda bulunur.

Hızları ve hassasiyetlerine ek olarak, LD mobil robotlar soğuk depolar veya yüksek sıcaklığa sahip odalar gibi personel için tehlike oluşturan konumlarda çalışabilirler. Bu robotlar ayrıca insan varlığının sürecin kirlenmesine neden olabileceği yarı iletken ve eczacılık pazarları gibi temiz oda tesislerinde kullanım için idealdir.

Yeni fabrikadaki üretim hattında üretim hücrelerini destekleyen sekiz LD mobil robot kullanılıyor. Mobil robotlar, sistemde yer alan robotların hareketlerini planlayan ve düzenleyen Omron Enterprise Manager yazılımı tarafından kontrol ediliyor. Yazılım, bir merkezi beyin gibi, adeta robot içinde robot olarak çalışır. Kendisine sağlanan üretim sistemi “haritası” sayesinde, maksimum verimlilik sağlamak amacıyla konumdan pil seviyesine kadar birçok faktöre dayalı olarak hangi robotun nereye gideceğine karar verir. Sistemin geri kalanı gibi Enterprise Manager yazılımı da hızlı hareket eder ve anında karar alarak zaman kaybını önler.

Tüm bu unsurlar genel verimliliği yükseltir. Enterprise Manager, mobil bir robotun bitmiş ürünü hücreden almak ve bir sonraki aşamaya taşımak üzere her zaman hazır olmasını sağlar. Yazılım ayrıca robotun şarj edilmeye ihtiyaç duyup duymadığını kontrol ederek robotu şarj istasyonuna gönderir. Bu durum operasyon sırasında şarj takviyesi sağlamak için kısa süreli olarak da gerçekleşebilir. Doğal olarak, yazılım planlı duruş süreleri sırasında tüm robotları şarja gönderir.

Enterprise Manager ayrıca kurulumun robot eklenerek genişletilmesini kolay hale getirir. Yeni bir robot eklendiğinde ek programlama gerekmez. Enterprise Manager bu robotu sorunsuz şekilde mevcut havuza ekler ve robota gideceği konumun talimatlarını verir.

Önce emniyet

Endüstriyel robotların tesiste yüksek hızda çalışması, çalışanların operasyon sırasında üretim hücrelerine girmesini tehlikeli hale getirir. Her hücrede bu nedenle hücreye giriş durumunu algılayan ve sistemi otomatik olarak kapatan bir lazer ızgara bulunur. Ancak ürünlerin bir sonraki üretim aşamasına taşınması için LD mobil robotların hücreye girebilmeleri gerekir. Sonuç olarak Enterprise Manager, hücreleri bir robotun hücreye girmek üzere olduğu konusunda bilgilendirir ve böylece robot lazer ızgarasından geçerken acil durum kapatmasının tetiklenmesini önler.

Robotlar hücreler arasında hareket ederken yollarında bir kişi veya nesne olduğunu anlamak için kendi sensörlerini kullanır ve engelin etrafından dolaşır ya da kişinin geçmesine izin verirler. Böylece tamamen otomatik üretim hatlarında yalnızca birkaç personel ve bakım personelinin çalışması gerekiyor olsa bile bu kişiler LD mobil robotlarla aynı alanda güvenli şekilde çalışabilirler.

Daha Fazla

Pizzato Çift fonksiyonlu ışık halkası | EROUND Serisi

Sabit veya yanıp sönen ışıklı sürümlerinin yanında, artık yeni çift fonksiyonlu ışık halkası sürümü de mevcuttur. Bu yeni sürüm basit bir kablolama ile harici bir müdahaleye gereksinim duyulmaksızın hem sabit hem de yanıp sönen ışığa sahip olabilir. Çift fonksiyonlu ışık halkası, üç besleme kablosuna sahiptir: ışık, elektrik bağlantısına bağlı olarak sabit olabilir veya yanıp sönebilir.

Broşür İndir

Örneğin bu ürün, her biri ışık halkasıyla kullanılan, seri olarak birbirine bağlı acil durdurma butonlarının kullanımında yararlı olabilir. Müşteri acil durdurma butonuna bastığında, o halka yanıp sönmeye başlar ve diğerlerinin tamamı söner, böylece acil durdurmanın nerede yapıldığı kolayca anlaşılabilir.

Yeni çift fonksiyonlu ışık halkası, 24 V AC/DC sürümünde kullanılabilir.

Daha Fazla

SR 49C | Optik Sensör Uygulama

Yüksek anahtarlama performansı için röle ve MOSFET çıkışlı AC/DC üniversal voltajsensörü SR 49C, tamamen esnek kullanıma uyarlanmıştır. Dış mekanda kullanım özelliği ve yüksek fonksiyon rezervi sayesinde işletim güvenliğinde kısıtlama olmaksızın 120 m’ye kadar çalışma mesafesi için uygundurlar. Buradan yola çıkarak bu dayanıklı sensörler için şu rahatlıkla söylenebilir: Yüksek performansın ilk sonucu güvenilirliktir. Otomatikleştirilmiş tesislerde kumanda teknolojisinin yoğun entegrasyonu sayesinde 24 V DC gerilim besleme, günümüzde yaygın olmakla birlikte bölgesel olarak farklılık gösteren arabirimler ve anahtarlama çıkışları olağandır. Buna ilaveten optik sensörler büyük kablo uzunluklarında dahi güvenilir sinyal aktarımı sağlamalıdırlar ve besleme gerilimindeki dalgalanmalara karşı oldukça toleranslıolmalıdırlar.

Büyük tesislerde, yani oldukça büyük kablo uzunluklarında, sinyal iletiminin sadece tek bir anahtarlama kontağı ile gerçekleşmesi durumunda bu konuların her ikisi de büyük bir anlam ifade etmektedir. Bu, örneğin tamamen otomatize yüksek raflı ve toplama sistemlerinde, dağıtım ve tır yükleme alanlarında sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bu türden hatların uçlarındabesleme gerilimi değerleri kural olarak düşüktür.

Ağaç işleme endüstrisi, sensörlerden kendisine has beklentilerde bulunmaktadır.

Tipik taleplerin geldiği sektörlere, bu kez daha düşük kontrol yoğunluğuyla, paketleme ve ağaç işleme endüstrisi (resim 1) ilginç birer örnek olarak verilebilir. Burada da mevcut kablo uzunlukları hakim bir konu olmakla birliktebüyük sürücülersebebiyle genellikle AC voltajlı basit anahtarlama sinyalleri çok daha yaygındır. Bu durumda röle anahtarlama çıkışlı ve mümkün olduğunca geniş voltaj aralığına sahip sensörler talep edilmektedir. Bunlar UC- (Universal Current) veya AC/DC sensörler olarak tanımlanmaktadırlar.

Söz konusu koşullar sensör teknolojisinden hiç de küçümsenmeyecek beklentilerin oluşmasına neden olmaktadır: Bir taraftan besleme gerilimi dalgalanmalarında net bir tolerans, diğer taraftan ise sıklıkla karşılaşılan zorlu ortam koşullarında arızaya karşı dayanıklılık ve kolay bağlantı teknolojisi.

Leuze electronic, uzun yıllara dayanan endüstriyel tecrübesini ve uygulamalar konusundaki bilgi birikimini esas alarak bu taleplere uygun çözümler üretmiştir. Son derece dayanıklı AC/DC model serisi SR 49C, kullanımı son derece güvenli ve aynı zamanda çok kolaylaştıran çok uzun çalışma aralığı (150 m’ye kadar çalışma mesafesi, 120 m’ye kadar efektif çalışma mesafesi)ve özellikleri ile göz doldurmaktadır. Bu model serisi, karşılıklı çalışan ve reflektörden yansımalı sensörlerden ve de ışık tarayıcılardan oluşmaktadır – kırmızı ışık ve infrared versiyonları mevcuttur. Bütün sensörler piyasadaki birçok sensöre, 96 ve 46B modellere montaj açısından uyumludur. Hizalama, kırmızı ışıklı varyantın oldukça açık olan ışık spotu ve infrared cihazların hizalama yardımı sayesinde çok kolay ve hızlıdır.

SR 49C, herkesin beklentilerine hitap edebilen bir sensör serisidir.

Sensörlerde ilk bakışta dikkat çeken ise, montajı kolaylaştıran ve kullanım olanaklarını genişleten öndeki kolayca ulaşılabilen terminal bölmesidir, çünkü çok dar montaj alanlarında veya köşelerde dahi kuruluma olanak tanımaktadır. Bağlantı yapmak oldukça kolaydır: Gövde kapağını açın, telleri takın, işte bu kadar (resim 2). Kablolama daha kolay olamaz! Kablo alttan ya da 45 derecelik açıyla arkadan sensöre geçirilir. İşte tam da bu noktada yerden oldukça tasarruf sağlar ve elektrikçi, montaj ve sökme esnasında uğraştırıcı vidalamalardan kurtulur. Son derece iyi görünen LED durum göstergeleri hizalamayı ve teşhisi kolaylaştırmaktadır.

SR 49C, öğretme işlevi ile ayarlanabilen light/dark anahtarlama ve anahtarlama davranışı için ayarlanabilir anahtarlama gecikmesi (0,5 sn) gibi modern sensör fonksiyonları ile öne çıkarmaktadır. Sensörün hassasiyeti bir potansiyometre üzerinden ilgili uygulamaya uyarlanmaktadır. Burada ALC, otomatik hassasiyet ayarlama özelliği, takdire değerdir. Reflektöre kısa mesafelerde tam yansımayı önemli ölçüde engellemektedir. Optiğin kirlenmeye başlamasıyla hassasiyeti, anahtarlama noktası ve fonksiyon rezervlerini sabit tutmaktadır.

İç ve dış mekan arasındaki arabirimi oluşturan giriş kapısı çok özel bir uygulama alanıdır.
Opsiyonel olarak entegre edilebilen bir optik ısıtıcı, objelerin, özellikle de içten dışa geçiş noktalarındaki veya buğulanma ve nemlenmenin olabileceği farklı ısı kuşaklarındaki malzeme akışının güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlamaktadır. Yeni gövde tasarımının beraberinde getirdiği IP 69K’ya kadar koruma sınıfı, bu türden uygulamalarda daha bir önem kazanmaktadır. Sıkı bir şekilde dökülmüş sensör devre kartı, hissedilebilen titreşimlere dayanıklılık göstermektedir. SR 49C, özellikle dış mekan kullanımlarında ve hafif kirlenmenin hüküm sürdüğü ortamlarda uzun ömürlü olmasıyla öne çıkmaktadır. Böylelikle bu seri, özellikle ağaç işleme endüstrisi sistemlerinde, araç park sistemlerinde, paketleme tesislerinde ve örneğin vinçlerdeki gibi malzeme akışının olduğu uygulamalarda kullanım için uygundur.

Kaynak: Leuze Blog

Daha Fazla
English EN Turkish TR